Czym różni się karta debetowa od kredytowej? Pożyczka - Środki

Karty płatnicze można podzielić na następujące rodzaje: karty debetowe, karty kredytowe jak również bankomatowe. Wszystkie te karty łączy to, że jeżeli chcemy rozporządzać zamieszczonymi na rachunku bankowym finansami musimy posiadać kod dostępu czyli kod pin. Karty debetowe upoważniają ich posiadacza do dokonywania różnego rodzaju płatności oraz podejmowania gotówki z rachunku bankowego. Należy pamiętać, że nie możemy wyciągnąć więcej niż wynosi nasze saldo. Jeżeli przekroczymy wartość danego salda nie będziemy mogli zrealizować transakcji. Kolejnym rodzajem kart są również karty kredytowe. Są one oddane do użytkowania jeżeli posiadaczowi tej właśnie karty przyznano kredyt bankowy. Dzięki temu może on dokonywać różnego rodzaju płatności jak również posiadacz tejże karty może wyciągać gotówkę z rachunku bankowego do wysokości posiadanego salda.

Jeżeli będziemy chcieli zapłacić kartą płatniczą w momencie kiedy nie będzie na niej środków nie zrealizujemy tej transakcji. Kolejną kartą jest karta bankomatowa, która działa na podobnych zasadach. Kolejnym pojęciem, z którym mamy rzadko do czynienia jest forfaiting. Tak, więc mianem forfaitingu nazywamy wykup wierzytelności, które wynikały z tytułu dokonania dostawy dobra za granicę . Można także stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju pozbycie się przez dostawców określonego towaru wierzytelności na rzecz na przykład banku. Jest to także usługa, która ściśle związana jest z rozporządzaniem finansami przedsiębiorstw. Forfaiting posiada następujące funkcje: funkcja finansowa oraz gwarancyjna. Przedsiębiorstwo, które udostępnia swoje wierzytelności bankowi może żądać spłacania ich w ratach.

Mogą także występować odwrotne sytuacje. W tym przypadku dłużnik w żaden sposób nie jest informowany o zawarciu umowy na przykład z bankiem. Bank może sam domagać się odstąpienia jakichkolwiek wierzytelności z powodu rosnących długów bądź też innych ważnych sytuacji. Tutaj przedmiotem forfaitingu są wszystkie wierzytelności średnioterminowe jak równie długoterminowe. W tym przypadku mamy do czynienia z bardzo wysokimi kwotami wierzytelności.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze