Jak mądrze zarządzać swoimi finansami? Konto - Porozumienie

Ludzie często nie potrafią zarządzać swoimi finansami w odpowiedni sposób. Zwłaszcza do tej grupy należą młodzi ludzie, młodzież i dzieci, które dopiero wkraczają w okres samodzielnego gromadzenia i rozporządzania własnymi pieniędzmi. Im wcześniej człowiek nauczy się gospodarować pieniędzmi, tym łatwiej będzie mu w późniejszym życiu, kiedy dorośnie i zacznie zarabiać pieniądze na swój indywidualny rachunek. Wówczas będzie on podchodził do tego, co posiada, do pieniędzy, które zarobi pracą rąk swoich znacznie rozsądniej, nie wyda swoich pieniędzy w bezsensowny sposób, bez zastanowienia, lecz przemyśli, na co i ile może przeznaczyć swoich pieniędzy. Zarządzanie finansami nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcieliby posiadać jak najwięcej środków finansowych, móc je wydawać, na co tylko zechce, bez względu na to, czy dokonany zakup będzie pożyteczny czy też nie. Ale opanowanie tej umiejętności z pewnością będzie owocne w przyszłości i pozwoli stać się powściągliwym od zachcianek zakupowych. Ucząc dziecko już od małego, w jaki sposób powinno się zarządzać pieniędzmi, jako rodzice będziemy mieli pewność, że nasze dziecko poradzi sobie w życiu, będzie oszczędne i rozważnie będzie podejmowało decyzje związane z wydawaniem pieniędzy. Ponadto nauczy go to gospodarności, której niestety wielu z młodych współcześnie ludzi nie potrafi i nie posiada. Im wcześniej młodzi ludzie nauczą się szanować pieniądze, swoje i innych, tym bardziej będą doceniać jego wartość w przyszłości.

Dlatego, my, jako rodzice, zadbajmy już dziś, aby możliwie jak najlepiej dziecko opanowało umiejętności zarządzania pieniędzmi. Deficyt budżetowy jest to różnica między wydatkami, a dochodami budżetu. Oczywiście jest to sytuacja, kiedy wydatki przewyższają dochody. Natomiast w momencie, gdy dochody są wyższe od wydatków, powstaje nadwyżka budżetowa. Panuje powszechne przekonanie, że deficyt budżetowy powstaje w wyniku popełnionych błędów w polityce budżetowej. Deficyt budżetu państwa powstaje w momencie przewyższenia wydatków nad dochodami, bez zaciągania żadnych pożyczek. Deficyt budżetu państwa ustalony jest w ustawie budżetowej lub może wyniknąć w trakcie wykonywania budżetu. Zazwyczaj wiąże się to z popełnianymi błędami. Deficyt może być rzeczywisty, strukturalny oraz cykliczny.

Deficyt rzeczywisty jest to faktyczna różnica między wydatkami a dochodami budżetu w danym okresie. Deficyt strukturalny jest hipotetyczny, gdy dochody i wydatki budżetowe wykonywane są przy maksymalnym wykorzystaniu mocy wytwórczych. Deficyt cykliczny zależy od cykli koniunkturalnych w gospodarce, czyli od ożywienia gospodarki i od recesji w gospodarce. Różni się on od pozostałych deficytów. Deficyt budżetowy powstaje przy nadmiernych, nieefektywnych wydatkach. Przyczyną powstania deficytu budżetowego są także zbyt małe dochody. Za niskie dochody odpowiada malejący dochód narodowy, niskie opodatkowanie oraz malejąca produkcja.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze