Karta affinity - co to takiego? Konto oszczędnościowe - Pieniądze

Pojęcie to wywodzi się z języka angielskiego. Mianowicie pochodzi od następujących słów: to have affinity with, co tłumaczy się na język polski jako darzenie kogoś sympatią. Przedmiot, o który mowa w niniejszym artykule, to karta płatnicza. Jest ona wydawana przez bank, co następuje na zasadzie porozumienia z pewną instytucją, czy też organizacją działalności niekomercyjnej, która jest określana jako non profit. Celem wydania niniejszego przedmiotu jest wspieranie działalności wymienionej instytucji. Cały proces polega na tym, że konkretny bank przekazuje jednostce część pieniędzy, które pochodzą z prowizji. A te z kolei – pobierane są przy każdym użyciu karty przez osobę, która ją posiada. Często zdarza się także, że prowizja jest pobierana również jako część kosztów za jej wydanie.

Ponadto niektóre z banków charakteryzują się tym, że obarczają właściciela karty dodatkową prowizją. Dzieje się to na zasadzie tego, że osoba po prostu ma komfort korzystania z przedmiotu, jakim jest karta affinity. Każdy klient, gdy pragnie wesprzeć pewną organizację, którą sam może wybrać, ma możliwość dokonania wyboru takiego płatniczego elementu, jaki chce posiadać. Pojęcie to wiąże się ze spółką kapitałową oraz zyskiem. Dywidenda, bo właśnie o niej mowa, to inaczej część zysku netto, który jest ściśle związany ze spółką kapitałową. Może być ona przeznaczona dla jedynego wspólnika, bądź dla akcjonariusza. Ponadto istnieje możliwość dokonania podziału tego zysku między wspomniane wcześniej podmioty. Dywidenda może mieć różną wysokość.

Wyliczana jest ona na podstawie wyniku finansowego spółki, który obejmuje pod względem czasu okres jednego roku. Dywidenda, a konkretniej jej wysokość oraz termin wpłaty, ustalane są na walnym zgromadzeniu. Dotyczy to spółki akcyjnej. Jednak gdy chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dywidenda ustalana jest na zgromadzeniu wspólników. Istnieje kilka warunków związanych z wypłatą zysku, jakim jest dywidenda, a dotyczą one spółek kapitałowych. Mianowicie chodzi o następujące aspekty: koniec roku obrotowego, zatwierdzenie sprawozdań finansowych, czego dokonuje walne zgromadzenie, zadecydowanie w sprawie podziału zysku, sporządzenie i zbadanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze
Przydatne linki