Płynność finansowa przedsiębiorstw Karta debetowa - Dług

Pojęcie to jest ściśle związane z finansami. Ponadto jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt ekonomiczny, zdefiniujemy go jako niespełniony obowiązek jakiegoś świadczenia przez dłużnika, na rzecz osoby, która określana jest mianem wierzyciela. Ten niespełniony obowiązek, o którym mowa, to dług. Nie koniecznie musi być związane z pieniędzmi. Może to równie dobrze być świadczenie rzeczowe. Także w związku z tym, dług, to każda rzecz, której może od dłużnika wymagać wierzyciel. Dłużnik, to osoba zobowiązana, z kolei wierzyciel – osoba uprawniona. Dług powstaje wtedy, gdy następuje opóźnienie wykonania konkretnego zobowiązania. Jest to właśnie przyczyna jego powstawania.

Może być on określany na podstawie umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ponadto ważne w tym przypadku są również wszelkiego rodzaju rozbieżności, które związane są z terminem oddania należności pieniężnych, pożyczonych przedmiotów, czy też wykonania zamówionej wcześniej usługi. Równie ważna w omawianym przypadku jest decyzja sądu, czy też administracji. Definiowana jest jako zdolność związana z terminowym regulowaniem zobowiązań, które mają charakter krótkoterminowy. Zdolność, o której mowa, to oczywiście płynność finansowa. Omawiany podmiot jest jakby jednym z wielu elementów, które są częściami składowymi oceny finansowej danego przedsiębiorstwa. Jeśli mowa o aspekcie, jakim jest płynność finansowa, należy zwrócić uwagę również na zarządzanie płatnością. Ma ono bowiem na celu utrzymywanie właściwej ilości środków pieniężnych, a także linii kredytowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wszelkiego rodzaju opóźnienia w wywiązywaniu się z określonych zobowiązań, stają się powodem nieufności kontrahentów i instytucji które są kredytowane finansowo.

Zdarza się, że taka sytuacja może prowadzić nawet do bankructwa. Są to jednak skrajne przypadki, aczkolwiek zdarzają się. Z kolei poziom, uznawany za zbyt wysoki, sprawia, że część kapitału obrotowego staje się zamrożona. A to z kolei pociąga za sobą kolejne konsekwencje. Są nimi mianowicie procesy polegające na zmniejszeniu rentowności danego przedsiębiorstwa. Zdecydowanie nie jest to pozytywny proces.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze