Po co wydaje się bony skarbowe? Fundusz emerytalny - RTV

Zgodnie z powszechnie znaną definicją, jest to proces polegający na wszelkim wykorzystywaniu pieniądza i jego surogatów. Finanse, bo właśnie o nich mowa, wiążą się zarówno z gromadzeniem, jak i rozporządzaniem oraz wydawaniem wspomnianych elementów, jakimi są pieniądze. Każdy z tych procesów charakteryzuje się odrębnymi cechami. I tak oto na przykład gromadzenie wiąże się z procesem bezzwrotnym lub zwrotnym. Ten drugi ma postać pożyczek. Z kolei jeśli mowa o wydatkowaniu, proces ten może mieć formę transferu, bądź realizacji przysługującego nam prawa zarówno do produkcji, jak i usług. Finanse spełniają kilka funkcji. Wśród nich warto wymienić stymulacyjną, fiskalną, rozdzielczą oraz kontrolną. Pierwsza z nich wiąże się z hamowaniem oraz pobudzaniem gospodarczej działalności. Druga z wymienionych polega na gromadzeniu funduszy.

Wiążą się z tym procesem podatki, przedsiębiorstwa, obligacje oraz banki. Z kolei funkcja rozdzielcza w swoim obrębie zawiera następujące typy: ostateczna, transferowa oraz transakcyjna. W powszechnym rozumieniu, finanse dzieli się na kilka typów. Podziały te odbywają się na podstawie pewnych kryteriów. Są nimi mianowicie kryteria przedmiotowe oraz podmiotowe. Pojęcie to wywodzi się z języka angielskiego, a brzmi następująco: treasury security. Bon skarbowy, bo właśnie o nim mowa, to tak zwany bilet skarbowy, bądź weksel. Jest to dłużny papier wartościowy Skarbu Państwa względem okaziciela. Charakteryzuje się on tym, że jego wartość nominalna wynosi dziesięć tysięcy złotych, zaś termin emisji, to czas od jednego do pięćdziesięciu dwóch tygodni. Właściwie do wartości standardowych zalicza się trzynaście oraz pięćdziesiąt dwa tygodnie.

Warto wspomnieć o tym, że oprocentowanie bonów charakteryzuje się brakiem zmienności, jest stałe. Należy dodać, że określa się je mianem dyskontowego. Oznacza to, że za dochód uznaje się różnicę między ceną zakupu oraz wartością nominalną omawianego bonu. Warto wspomnieć o tym, że bon skarbowy charakteryzuje się tym, że stopień ryzyka wynosi zero. Jest to podstawowa cecha omawianego przedmiotu. Także dzięki wspomnianym wcześniej przymiotowi, bon skarbowy jest atrakcyjnym papierem lokacyjnym. Zerowe ryzyko wiąże się z tym, że nabywca płaci koszt o niezwykle niskim oprocentowaniu.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze
Przydatne linki