Polityka kredytowa banków Kredyt ratalny - Dom

Kiedy mówimy o ekonomii finansowej nie możemy zapomnieć, że w jej obrębie leży także polityka kredytowa, która ma ogromnie ważne zadanie, bowiem w jej obrębie leży?Wyznaczanie ceny za użyczenie pieniądza przez banki działające na rynki instytucjom oraz osobom fizycznym i prawnym. Istotne znaczenie polityki kredytowej wynika z faktu, iż ma ona za zadanie zasilać środkami finansowymi, najczęściej w postaci gotówki podmioty, które starają się uzyskać kredyt czy też pożyczkę, bez względu na jej wysokość. Najczęściej tego typu pożyczki udzielają nam banki komercyjne, czy też inne instytucje finansowe, jakie działają na terenie rynku. Jednakże, aby dostać taki kredyt, każdy potencjalny kredytobiorca musi podpisać umowę, w której to znajduje się kilka ważnych elementów. Przede wszystkim w umowie kredytobiorca zobowiązuje się spłacić udzielony kredyt w określonym terminie.

Dodatkowo kredyt ten musi zostać spłacony wraz z odsetkami, jakie zostały ustalone przez instytucję bankową nieco wcześniej. Owe odsetki są pewną formą wynagrodzenia dla banku, zaś ich wysokość zależy od odgórnych ustaleń. Podziałów finansów w obecnym świecie jest bardzo wiele i zależą one przede wszystkim od źródła, do którego sięgamy. Dodatkowo podział finansów ogólnych ulega bardzo wielu kryterium, które narzucone są względem danej działalności gospodarczej, jaka istnieje na terenie danego kraju. Najczęściej finanse, jakie istnieją w gospodarce narodowej czy też światowej można podzielić ze względu na kryterium przedmiotowe i podmiotowe.

W sytuacji, gdy chcemy opisać rynek finansowy pod względem przedmiotowym musimy zauważyć, że środki majątkowe dzielimy tutaj głównie według przepływów pieniężnych, jakie zachodzą w gospodarce i zwane są one strumieniami finansowymi. Ten typ podejścia finansowego określany jest, jako dynamiczny, a dzieje się tak, dlatego, że określa on stan rynku finansowego na dany dzień. Jeżeli chcemy nasze finanse podzielić ze względu na podmiot wówczas dzielimy je na kategorie takie jak: finanse prywatne, finanse państwa, finanse publiczne, czy też finanse przedsiębiorstw działających na rynku gospodarczym.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze
Przydatne linki