Zadania banku centralnego Kredyt ratalny - Wierzyciel

Jest instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie całego systemu bankowego. Bank centralny, bo właśnie o nim mowa w tym artykule, przeważnie działa jako jednostka państwowa. A co za tym idzie – bywa podporządkowany państwu. Jeśli weźmiemy pod uwagę nasz kraj, w Polsce instytucją, która pełni omawiane funkcje, jest Narodowy Bank Polski. Bank centralny pełni wiele funkcji. Najważniejszą z nich niewątpliwie jest emitowanie pieniądza gotówkowego. W czasie późniejszym bank centralny wprowadza go do obiegu. Następuje to na zasadzie skulu metali szlachetnych oraz walut obcych. Ponadto może on udzielać kredytów bankom, które uznawane są za komercyjne. Bank centralny, co ważne, jest tylko i wyłącznie jedyną instytucją, która posiada uprawnienia do wykonywania emisji znaków pieniężnych w całym kraju.

Kolejną funkcją, jaką pełni omawiana instytucja, jest fakt, że jest ona tak jakby bankiem banków oraz innych instytucji, które związane są z finansami. Każdy z banków komercyjnych bowiem posiada w omawianej instytucji rachunek. Właśnie na nim rejestrowane są rozliczenia z innymi bankami. Tak naprawdę, jest to osoba prawna, która wykonuje działalność gospodarczą, która polega na kilku czynnościach. Wśród wymienia się takie, jak na przykład: przyjmowanie depozytów, wydawanie instrumentów, jakimi są pieniądze elektroniczne, czy też udzielanie kredytów. Tą prawną osobą, o której mowa, jest bank. Wspomniane wcześniej czynności, to tylko niektóre, wchodzące w zakres jego obowiązków. Te, jak i inne pozostałe, określone są przepisami ustawy Prawo bankowe. Ponadto wymienione są w statucie banku. Sama nazwa bank ma swój źródłosłów w języku włoskim.

Pochodzi bowiem od wyrazu banco. Jeśli chodzi o jego znaczenie – na nasz język jest przełożony jako ławka, przy której mieli zwyczaj pracować włoscy handlarze. Do ich zajęć należało przekazywanie monet kruszcowych od jednego klienta, do następnego. Istnieje wiele rodzajów banków. Wśród podstawowych typów wymienia się następujące: bank centralny oraz banki operacyjne, które z kolei dzielą się na kolejne typy. A są nimi: bank uniwersalny oraz bank wyspecjalizowany. Bank operacyjny ma na celu świadczenie usług klientom masowym. Typ wyspecjalizowany w swoim obrębie posiada następujące, przykładowe rodzaje: hipoteczny, wspierający budownictwo mieszkaniowe, a także hipoteczny.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze
Przydatne linki