• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe prowokacje dyplomatyczne
Dzisiejsze środki masowego przekazu z pełną swoją bojowością oraz coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować dobre domysły finansowe na nadchodzący rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się całkowicie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do należytego poziomu informowania opinii publicznej, a ta wielokrotnie bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co ukazuje telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. Niestety, widać to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża wspólnota w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych szczegółów systemu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.